Új tagja lett a Kexport Klaszternek(Trenecon Kft.)

Örömmel üdvözöljük új tagunkat a Trenecon Kft-t.


ginop logo

Együttműködő partner

logo igedd final
omnipacklogo fejlecbe

lengyel klaster logo 350x256
 
wasten logo 250