KEXPORT weboldal Felhasználási és Adatvédelmi nyilatkozata

Bevezető

Jelen Felhasználási nyilatkozat a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége (továbbiakban KSZGYSZ) KEXPORT (http://www.kexport.hu) weboldalra (továbbiakban weboldal), annak használatára, a weboldal adatgyűjtési és kezelési módjára vonatkozó használati alapelveket tartalmazza. Tisztelt Látogató a weboldal megtekintésével jelen nyilatkozatot tudomásul veszi és elfogadja. A KSZGYSZ Látogatójának javasolja, hogy jelen nyilatkozatot olvassa el, ha pedig a leírtakkal nem ért egyet, navigáljon el a weboldalról.

Szerzői jogok kérdése

A weboldal és annak tartalma a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben foglaltak szerint védelem alatt áll. A Weboldalon található tartalom a KSZGYSZ szellemi tulajdonát képezi. Ennek megfelelően a weboldal illetve annak tartalma a KSZGYSZ előzetes írásbeli engedélye nélkül nem használható fel semmilyen formában.

Weboldal használata, módosítása, rendelkezésre állása

Látogató elfogadja, hogy a weboldalt a törvényes keretek közt, rendeltetésszerűen köteles használnia.

  • A weboldal használatából származó bármilyen kárért, így a látogatói generált tartalmakért a KSZGYSZ nem tud felelősséget vállalni.
  • A KSZGYSZ rögzítheti a látogatói web-statisztika adatokat, így az időpontot és dátumot, internetszolgáltató nevét, az országot, a látogatott aloldalakat, és további automatikusan kinyerhető böngészési adatokat.
  • A weboldal tartalmazhat olyan linket és / vagy funkciót, amely más weboldalakra navigálnak. Ezen weboldalak semminemű tartalmáért (ideértve az adatvédelmet is) nem vállal felelősséget a KSZGYSZ.
  • A KSZGYSZ minden tőle telhetőt elkövet azért, hogy weboldalon lévő adatok és információk pontosak legyenek. Az esetleges pontatlan adatközlésekből eredő kárért a KSZGYSZ felelősséget nem vállal.
  • A KSZGYSZ a weboldal használói által elhelyezett tartalmakért sem vállal felelősséget.
  • A KSZGYSZ - a weboldal előzetes bejelentés nélküli módosításának jogát is beleértve - minden jogot fenntart.
  • A KSZGYSZ mindennemű változás - ide értve az esetleges szünetelést és megszűntetést is - jogát fenntartja.
  • A KSZGYSZ nem garantálja a weboldal hibamentességét és állandó 100%-os közzétételi (rendelkezésre állási) állapotát.

Etikai normák és ajánlások, törvényi rendelkezések

A KSZGYSZ Látogatóinak információs önrendelkezési jogait biztosítja és védi személyes adataikat. Jelen dokumentum a hatályos törvényben - jogszabályban foglaltak figyelembe vételével került kialakításra. A KSZGYSZ az MTE és MRSZ etikai kódexével és az Online Privacy Alliance ajánlásaival harmonizálva tesz eleget a személyes adatok gyűjtésére, kezelésére, megőrzésére vonatkozó hatályos jogszabályoknak, így a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló és az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló törvénynek, a hírközlésről és a hírközlési szolgáltató adatkezelésének feltételeiről szóló törvényi rendelkezéseknek, valamint a hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról szóló kormányrendeletnek.

Felhasználási nyilatkozat módosítása

A KSZGYSZ-nek jogában áll jelen alapelveket módosítani, de nem módosíthatja úgy, hogy a tartalom eltérjen az eredetileg meghatározott céloktól, elvektől és a hatályos jogszabályoktól. A KSZGYSZ köszönettel fogadja a véleményeket az . e-mail címen.

Kapcsolatfelvétel

Amennyiben Látogatónak a weboldal használata során kérdése, problémája van, illetve jelen nyilatkozat alapján van kérdése, az Impresszum aloldalon meghatározott elérhetőségeken keresztül léphet kapcsolatba Adatkezelővel, illetve a lentebb látható elérhetőségeken.

Budapest, 2012. április 1.

KSZGYSZ