Csatlakozás

A KEXPORT Klaszter nyitott minden vállalkozás és szervezet számára, aki tevékenységével kötődik a magyar környezetipari exporthoz, illetve kapcsolatban áll ilyen vállalkozásokkal.

A klaszterhez csatlakozni kívánó szervezetnek írásbeli nyilatkozattal kell kifejeznie a klaszter céljaival való egyetértését, és a jelen SZMSZ-ben foglaltak elfogadását, valamint a pénzügyi hozzájárulás megfizetésének vállalását (Belépési nyilatkozat) 

A KEXPORT Klaszterhez az alábbi Belépési Nyilatkozat kitöltésével és a Klaszter Menedzsment Szervezet részére történő visszaküldésével lehet csatlakozni:

Belépési Nyilatkozat

© 2024 KEXPORT Környezetipari Nonprofit Kft.